Katalog produktów Katalogi
produktów
ecommerce E-Commerce Kontakt

Metal Work

Logo Fondazione Bonatti 50 anni, 1967 - 2017 Elite logo

V-LOCK

System V-Lock - #easyautomation

System V-Lock służy to tworzenia systemów pneumatycznych i/lub elektrycznych systemów automatyki przemysłowej o różnym stopniu skomplikowania, począwszy od pojedynczych modułów do kompletnych aplikacji.
V-Lock charakteryzuje się prostotą montażu, precyzją, powtarzalnością połączeń oraz możliwością dokonywania regulacji i szybkich zmian w konfiguracji systemu. Uniwersalność oraz modułowość systemu zapobiega konieczności projektowania i stosowania dodatkowych elementów łączących jak adaptory lub łączniki specjalne. Powoduje to znaczne ograniczenie czasu koniecznego zarówno podczas procesu projektowania jak i montażu oraz przezbrojenia urządzenia. Ewentualna rekonfiguracja jest szybka i łatwa oraz zapewniony jest przyszły dostęp do części zamiennych.
System V-Lock pozwala na:
- dowolność połączeń między komponentami: chwytaki, jednostki liniowe, siłowniki obrotowe, jednostki prowadzące a także profile aluminiowe;
- montaż elementów w dowolnej płaszczyźnie;
- ergonomiczny dostęp do śrub montażowych;
- wysoka sztywność dzięki bezpośredniemu montażowi (eliminacja dodatkowych adaptorów);
- połączenia charakteryzujące się pewnością, odpornością na wibracje oraz dużą obciążalnością;
- powtarzalność połączenia za każdym razem;
- szybką wymianę/przebudowę elementów z zachowaniem bardzo wysokiej powtarzalności położenia.

Modele 3D

Pobierz model

Instrukcje V-Lock