//
Katalog produktów Katalogi
produktów
ecommerce E-Commerce Kontakt

Metal Work

Logo Fondazione Bonatti 50 anni, 1967 - 2017 Elite logo

Polityka cookies dla odwiedzających witrynę www.metalwork.pl

Co to jest pliki cookies i do czego są wykorzystywane
Plik cookie to plik tekstowy, który strona odwiedzana przez użytkownika wysyła do swojego komputera, w którym jest przechowywana, a następnie odsyłana do tej witryny podczas kolejnej wizyty. Pliki cookie mogą być klasyfikowane według osób, które je instalują na komputerze użytkownika, w zależności od tego, czy jest to odwiedzany przez użytkownika (tzw. "Własne pliki cookie"), czy też inna strona instalująca pliki cookie za pośrednictwem pierwszej witryny (tak zwane "ciasteczka stron trzecich"); zgodnie z przeznaczeniem każdego z plików cookie, niektóre pliki cookie pozwalają stronie internetowej, która je zainstalowała, aby zapamiętały na przykład preferencje wyrażone przez użytkownika podczas przeglądania, dokonywania zakupu lub logowania (tzw. "techniczne pliki cookie"); inne pliki cookie pozwalają stronie internetowej, która je zainstalowała, monitorować przeglądanie użytkownika w różnych celach, w tym wysyłanie wiadomości reklamowych lub oferowanie usług zgodnie z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas surfowania w Internecie (tzw. "profilowanie plików cookie"). Zgoda osób zainteresowanych jest konieczna tylko dla użytkownika profilującego pliki cookie.


Techniczne pliki cookies
Techniczne pliki cookie wykorzystywane są wyłącznie w celu "przeprowadzenia transmisji komunikatu w sieci komunikacji elektronicznej lub o ile jest to bezwzględnie konieczne dla dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego, o którą wyraźnie poprosił abonent lub użytkownik w celu dostarczenia Serwis". Techniczne pliki cookie można sklasyfikować w następujący sposób: - ciasteczka nawigacyjne lub sesyjne, które gwarantują normalne przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej (umożliwiające na przykład dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie w celu uzyskania dostępu do obszarów zastrzeżonych); - pliki cookie analityczne (np. Google Analytics), podobne do technicznych plików cookie, w których są wykorzystywane bezpośrednio przez administratora strony internetowej w celu gromadzenia informacji w formie zbiorczej na temat liczby użytkowników i sposobu ich odwiedzania; - funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają użytkownikom nawigację w oparciu o szereg kryteriów, które wybrali (np. język, produkty wybrane do zakupu) w celu ulepszenia świadczonej usługi. W szczególności należy zauważyć, że narzędzie Google Analytics używane na tej stronie internetowej pozyskuje adresy IP odwiedzających, aby wskazać ich położenie geograficzne. Ta metoda znana jest jako geolokalizacja IP. Google Analytics nie zgłasza informacji o faktycznych adresach IP odwiedzających. Używając metody znanej jako maskowanie IP, Google Analytics komunikuje informacje w taki sposób, że tylko część adresu IP może zostać użyta do geolokalizacji, a nie cały adres. Dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Good Analytics można pobrać z tego adresu:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dodatki te komunikują się z kodem JavaScript Google Analytics (ga.js) i informują, że informacje w witrynie nie mogą być wysyłane do Google Analytics. Dodatki do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics nie uniemożliwiają wysyłania informacji do samej witryny. Zgoda osób, których to dotyczy, nie jest konieczna do korzystania z technicznych plików cookie.

 


Profilowanie cookies
Profilujące pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i służą do wysyłania komunikatów reklamowych na podstawie preferencji wyświetlanych przez użytkowników podczas przeglądania witryn internetowych. Ta strona używa wyłącznie plików cookie do profilowania zarządzanych przez strony trzecie (wydawca witryny nie używa plików cookie do profilowania). Te pliki cookie, wymienione poniżej i dla których zgoda użytkownika jest niezbędna, są wykorzystywane do usług reklamowych, kierowania w celach reklamowych, dostosowywania zawartości witryny, śledzenia i optymalizacji wydajności.


Jak wyrazić zgodę na profilowanie plików cookie
Odwiedzając witrynę po raz pierwszy, użytkownik może wyrazić zgodę na wszystkie pliki cookie: klikając pole "Akceptuj" na banerze informacyjnym lub klikając w dowolne inne miejsce na stronie (zdjęcie lub link) poza banerem lub przewijając stronę. Podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej (pod warunkiem, że użytkownik wyraził już zgodę na wykorzystanie plików cookie, zgodnie z powyższym opisem), użytkownik może uzyskać dostęp do całego wyciągu z plików cookie z linku "Zasady dotyczące plików cookie" umieszczonego na dole każdej strony Witryny internetowej i odmówić jej zgody na pliki cookie zgodnie z procedurą opisaną powyżej. W każdym razie użytkownik może odmówić zgody na pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, jak opisano poniżej.


Informacje przekazywane zgodnie z art. 13 rozporządzenia 2016/679/UE
W związku z informacjami zbieranymi przez pliki cookie instalowane bezpośrednio przez witrynę, administrator danych zwraca uwagę na następujące kwestie: • dane są gromadzone wyłącznie do celów i czasu trwania wskazanych w poniższej tabeli i są przetwarzane przy użyciu metod komputerowych; • korzystanie z technicznych plików cookie nie wymaga uprzedniej zgody użytkownika, ponieważ pliki te są niezbędne do umożliwienia przeglądania witryny i jej prawidłowego funkcjonowania. Jeśli techniczne pliki cookie zostaną usunięte za pomocą ustawień przeglądarki, przeglądanie witryny może zostać zahamowane w całości lub w części; • dane gromadzone przez własne pliki cookie mogą być przekazywane osobom działającym w imieniu administratora danych w charakterze przetwarzających dane, którzy są powoływani lub uprawnieni do celów określonych powyżej. W związku z tymi danymi użytkownik może korzystać z praw przewidzianych w rozporządzeniu 2016/679/UE, zgodnie z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych za pośrednictwem linku "Prywatność" znajdującego się w stopce strony. Wreszcie, w odniesieniu do plików cookie stron trzecich, warto zauważyć, że cele tych plików cookie, logika leżąca u podstaw związanego z nimi przetwarzania i zarządzania preferencjami użytkownika w tym związku, nie są określane i / lub weryfikowane przez administratora danych, ale przez strona trzecia, która zapewnia je jako dostawcę i kontrolera danych.


Ustawienia cookies
Domyślnie wiele przeglądarek automatycznie zezwala na używanie plików cookie, a także oferuje możliwość kontrolowania większości plików cookie, w tym opcji ich akceptowania i procedury ich usuwania. by uzyskać więcej informacji na temat kontroli plików cookie, zobacz sekcję "Narzędzia" w przeglądarce (lub tym podobne). Możesz ustawić przeglądarkę, aby otrzymywać ostrzeżenie przed zaakceptowaniem pliku cookie i zdecydować, czy chcesz go otrzymać, czy nie. Możesz również całkowicie wyłączyć pliki cookie.

Jak wyłączyć pliki cookie?
Większość przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Chrome itp.) Jest skonfigurowana tak, aby akceptować pliki cookie. Pliki cookie przechowywane na dysku twardym urządzenia można jednak usunąć i można je wyłączyć, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w głównych przeglądarkach, pod poniższymi linkami:

  • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
  • Opera: https://help.opera.com/pl/touch/settings/
  • Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
  •