Katalog
produktów
E-Commerce Kontakt

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017 Elite logo Logo Fondazione Bonatti

Dyrektywa maszynowa i standardy bezpieczeństwa

Metal Work przygotował poniższe objaśnienie tak aby zastosowanie i interpretacja przepisów była jak najbardziej prosta i zrozumiała.

Lista głównych standardów:

Numer Nazwa Uwagi
EC 2006/42

Dyrektywa maszynowa
Deklaracje zgodności

Nie dotyczy elementów pneumatycznych gdyż nie są one określane jako maszyny lub pseudo maszyny.
EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo odnośnie elementów systemu sterowania, część 1: Ogólne zasady projektowania Dotyczy tylko tych elementów pneumatycznych które są zastosowane w funkcjach BEZPIECZEŃSTWA.
EN IEC 62061 Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne dotyczące elektrycznych, elektronicznych oraz programowalnych elementów systemów sterowania Pozwala na integrację podsystemów zaprojektowanych zgodnie z normą ISO 13849-1.
ISO 19973 Pneumatic Fluid Power- Oszacowanie niezawodności elementu poprzez testowanie Umożliwia obliczenie niezawodności poprzez współczynnik B10 d

 

  

Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa Maszynowa, EC 2006/42, nie dotyczy bezpośrednio elementów Metal Work, gdyż nie są one określane jako "maszyny" lub "pseudo maszyny", oraz nie są elementami bezpieczeństwa. Zarówno Organizacja CETOP (European Fluid Power Committee) jak i Organizacja Machinery Working Group of the European Commission wydały jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.

Oświadczenie CETOP.

Zarówno projekt jak i wykonanie produktów Metal Work muszą być zgodne z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa dla urządzenia lub maszyny, do którego budowy zostały użyte. Gwarancją spełnienia tych standardów są Deklaracje Zgodności z Dyrektywą 2006/42.

Deklaracje zgodności

Systemy bezpieczeństwa

Projektant systemu bezpieczeństwa stosujący standard EN ISO 13849-1 zobowiązany jest do określenia Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa [performance level (PL)].
Aby określić (PL) oraz wyznaczyć wartość Średniego Czasu Międzyawaryjnego MTTFd (mean time to dangerous failure) konieczna jest znajomość wartości współczynnika b10d * elementów użytych do budowy systemów bezpieczeństwa.

* Współczynnik b10d jest wyznacznikiem niezawodności określającym ilość cykli po której 10% elementów ulega trwałemu uszkodzeniu. Współczynnik musi być określony przez producenta elementów pneumatycznych. Może być określony w nawiązaniu do normy ISO19973.

Norma EN 62061 wymaga obliczenia poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level) dla systemów bezpieczeństwa.
Aby wykonać to dla komponentów pneumatycznych, projektant musi odnieść się do poziomu bezpieczeństwa PL (Performance Level) zdefiniowanego w normie EN ISO 13849-1.
Oznacza to, że współczynnik b10d jest wymagany gdy stosuje się normę EN 62061.

Metal Work określił wartości współczynnika b10d dla wszystkich produktów i sporządził ich listę w dokumencie nazwanym "Przegląd standardów".