Katalog
produktów
E-Commerce Kontakt

Metalwork

50 anni, 1967 - 2017 Elite logo Logo Fondazione Bonatti
Certificate ISO 9001 Certificate ISO 14001 Certificate ISO 45001

Certyfikaty organizacji

System Zarządzania Jakością ISO 9001

Pobierz aktualny certyfikat: ISO 9001


Polityka Jakości
Zarząd definiuje Politykę Jakości wdrożoną w Metal Work Group w następujący sposób:
Metal Work Group jest liderem w dziedzinie pneumatyki do zastosowań przemysłowych oraz automatyki dzięki innowacjom produktowym, polityce biznesowej ukierunkowanej na rzeczywiste wymagania klientów, wdrożeniu systemu kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz uwzględnieniu zasad Kaizen i koncepcji "Lean management" w organizacji przedsiębiorstwa.

Metal Work Group podejmuje wszelkie działania, aby efektywnie spełniać potrzeby i oczekiwania Klientów.

Aby osiągnąć ten cel, Zarząd wspiera bieżące badania rynku i dąży do utrzymania przywództwa produktowego poprzez stałe doskonalenie Jakości.
Zaangażowanie personelu w realizację celów Jakości poprzez rozwój systemu szkoleń oraz programy podnoszenia świadomości na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa stanowią jeden z filarów działalności Grupy. Zarząd zapewnia również swoje pełne wsparcie w następujących kwestiach:

Przywództwo
Bezpośrednie zaangażowanie Zarządu w propagowanie jakości na wszystkich szczeblach firmy poprzez zachęcanie do stałego doskonalenia i rozwój świadomości personelu w zakresie znaczenia, jakie ma realizacja wymagań klientów.

Analiza kontekstowa
Propagowanie koncepcji ukierunkowanej na Klienta wśród wszystkich interesariuszy, którzy bezpośrednio lub pośrednio korzystają z produktów Metal Work pod kątem zdefiniowania wymagań i realizacji oczekiwań użytkownika końcowego.

Zorientowanie na Klienta
Skoncentrowanie na oczekiwaniach wszystkich interesariuszy, a w szczególności nacisk na zadowolenie i lojalność Klientów względem naszej firmy i naszych produktów stanowią kluczowe wyznaczniki sukcesu firmy.

Nacisk na rezultaty
Oferowanie doskonałych produktów i usług w celu zapewnienia długofalowych optymalnych rezultatów biznesowych poprzez stałe monitorowanie wymagań Klientów i spółek Grupy.

Wyznaczanie spójnych celów
Osiąganie doskonałych rezultatów dzięki uznaniu Jakości za integralny element procesów biznesowych w organizacji.

Zarządzanie zorientowane na procesy
Dążenie do osiągania wyznaczonych celów przy pomocy narzędzi organizacyjnych takich jak system kompleksowego zarządzania jakością (TQM) oraz zasady Kaizen i koncepcja "Lean management".

Myślenie oparte na ryzyku
Stawianie czoła nowym wyzwaniom i zmianom poprzez minimalizowanie oraz – w miarę możliwości – eliminowanie zagrożeń i zmienianie je w nowe możliwości w dążeniu do coraz ambitniejszych celów.

Rozwój i udział personelu
Zgodnie z panującym poglądem Jakość, sukces i stałe doskonalenie są efektem działania wszystkich pracowników, których należy zachęcać do proaktywnego uczestnictwa i wnoszenia wkładu w stały rozwój umiejętności i własnej autonomii.

Certyfikacja produktów
Zapewnienie zasobów niezbędnych do zagwarantowania zgodności produktu ze standardami obowiązującymi w danej branży.


Concesio, Maj 2017

Zarząd

 

Polityka jakości

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem Księgi Jakości, prosimy o kontakt z działem SAQ

Kliknij tutaj

 


Zintegrowany System Środowiskowy oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Hignieną Pracy ISO14001 - OHSAS 18001

Pobierz Certyfikaty: ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 9001 EN

 
WSTĘP

 System Zarządzania Środowiskowego

 
POLITYKA FIRMY

 System Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 
ZARZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWIEM I HIGIENĄ PRACY 2018

 Raport IMS 2018