MW Polska MW English
Sieć oddziałów Metal Work
CADENAS Pneumatyka - Katalog produktów
Leader of pneumatic components.

ISO 9001: System Zarządzania Jakością

Polityka Jakości

Wprowadzanie nowych produktów, polityka skoncentrowana na aktualnych potrzebach klientów, wdrożenie Kompleksowego Zarządzania Jakością oraz Lean Organisation zapewniają Metal Work i jej oddziałom osiągnięcie wiodącej roli w pneumatyce przemysłowej i automatyzacji procesów.

Metal Work wraz z wszystkimi oddziałami zobowiązują się do spełniania wymagań klientów oraz wychodzenie naprzeciw ich potrzebom.
W tym celu Kierownictwo organizacji sformułowało następujące zasady:

  • Przeprowadzanie regularnych badań rynku, prowadzących do stałego udoskonalania produktów.
  • Osiąganie jakości wymaganej przez klientów i rynek oraz spełnianie potrzeb klientów i obligacji prawnych.
  • Utrzymywanie wysokiej pozycji produktów poprzez ciągłe doskonalenie Jakości.
  • Zaangażowanie personelu w osiąganie celów Polityki Jakości poprzez rozwój programu szkoleń oraz działań zwiększających świadomość Jakości na wszystkich szczeblach organizacji.
  • Włączenie dostawców oraz partnerów w proces ciągłej współpracy i rozwoju.
  • Zapewnienie przejrzystego zarządzania i dostępności dokumentacji oraz zapisu danych.
  • Przeprowadzanie okresowych przeglądów celów Polityki Jakości oraz Systemu Zarządzania Jakością w celu zapewnienia zgodności oraz efektywności wprowadzonych usprawnień.

Kierownictwo Metal Work oraz wszyscy pracownicy organizacji są świadomi postanowień Polityki Jakości oraz w pełni je podzielają.

Concesio, Listopad 2001

The General ManagementPolityka jakości

Jeśli jesteś zainteresowany pobraniem Księgi Jakości, prosimy o kontakt z działem SAQ

Kliknij tutaj

Zintegrowany System Środowiskowy oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Hignieną Pracy
ISO14001 - OHSAS 18001

WSTĘP

System Zarządzania Środowiskowego

POLITYKA FIRMY

System Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ZARZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWIEM I HIGIENĄ PRACY 2014

Raport IMS 2014

ZARZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWIEM I HIGIENĄ PRACY 2015

Plany rozwojowe na 2015


Facebook You Tube Linked-In    Raineri Design