MW Polska MW English
Sieć oddziałów Metal Work
CADENAS Pneumatyka - Katalog produktów
Leader of pneumatic components.

Dyrektywa maszynowa i standardy bezpieczeństwa

Z uwagi na trwające obecnie zmiany dyrektywy maszynowej oraz bezpieczeństwa maszyn (zakończenie prac przewidziano na rok 2010), Metal Work przygotował poniższe objaśnienie tak aby zastosowanie i interpretacja nowych przepisów była jak najbardziej prosta i zrozumiała.

Lista głównych standardów

Numer

Nazwa

Uwagi

EC 2006/42

Dyrektywa maszynowa

Nie dotyczy elementów pneumatycznych gdyż nie są one określane jako maszyny lub pseudo maszyny.

EN ISO 13849-1

Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo odnośnie elementów systemu sterowania, część 1: Ogólne zasady projektowania

Dotyczy tylko tych elementów pneumatycznych które są zastosowane w funkcjach BEZPIECZEŃSTWA.

EN IEC 62061

Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne dotyczące elektrycznych, elektronicznych oraz programowalnych elementów systemów sterowania

Pozwala na integrację podsystemów zaprojektowanych zgodnie z normą ISO 13849-1.

ISO 19973

Pneumatic Fluid Power- Oszacowanie niezawodności elementu poprzez testowanie

Umożliwia obliczenie niezawodności poprzez współczynnik B10d

Dyrektywa maszynowa

Dyrektywa Maszynowa, EC 2006/42, nie dotyczy bezpośrednio elementów Metal Work, gdyż nie są one określane jako "maszyny" lub "pseudo maszyny", oraz nie są elementami bezpieczeństwa. Zarówno Organizacja CETOP (European Fluid Power Committee) jak i Organizacja Machinery Working Group of the European Commission wydały jednoznaczne stanowisko w tej kwestii.
Oświadczenie CETOP.

Zarówno projekt jak i wykonanie produktów Metal Work muszą być zgodne z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa dla urządzenia lub maszyny, do którego budowy zostały użyte. Gwarancją spełnienia tych standardów są Deklaracje Zgodności z Dyrektywą 2006/42.
Deklaracje zgodności


Systemy bezpieczeństwa

Projektant systemu bezpieczeństwa stosujący standard EN ISO 13849-1 zobowiązany jest do określenia Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa [performance level (PL)]. Aby określić (PL) oraz wyznaczyć wartość Średniego Czasu Międzyawaryjnego MTTFd (mean time to dangerous failure) konieczna jest znajomość wartości współczynnika b10 d * elementów użytych do budowy systemów bezpieczeństwa.

* Współczynnik b10 d jest wyznacznikiem niezawodności określającym ilość cykli po której 10% elementów ulega trwałemu uszkodzeniu. Współczynnik musi być określony przez producenta elementów pneumatycznych.
Może być określony w nawiązaniu do normy ISO19973.


Norma EN 62061 wymaga określenia SIL (Safety Integrity Level - Poziom Integralności Bezpieczeństwa) dla systemów bezpieczeństwa. W tym celu należy odnieść się do PL (Performance Level) określonego w normie EN ISO 13849-1, co oznacza konieczność stosowania współczynnika b10 d przy stosowaniu standardu EN 62061.

Metal Work określił wartości współczynnika b10 d dla wszystkich produktów i sporządził ich listę w dokumencie nazwanym "Reliability_B10d".

Facebook You Tube Linked-In    Raineri Design